Basispakket

-Ordenen administratie.

-Opstellen van een budgetplan (overzicht inkomsten en uitgaven).

-Inventariseren schulden en achtertanden.

-Organisaties benaderen voor het maken van betalingsafspraken.

-Controleren loonbeslag.

€ 1.050,00

Basispakket plus

Pakket 1 plus:

-Begeleiding bij het sluitend houden van het budget.

-Aanpassen loonbeslag.

€ 1.450,00

Pakket totaal

Pakket 1 en 2 plus:

-Aanvragen inkomensondersteunende maatregelen.

€ 1.650,00

(Alle prijzen zijn incl.  21% BTW)