Inkomensbeheer

Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt.

Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden HCT-Advies voor u gaat verrichten. Dit contract wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen en ondertekend.

Bij inkomensbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.

Bij alle vormen van inkomensbeheer opent HCT-Advies voor u een bankrekening, die door HCT-Advies wordt beheerd.

Via deze bankrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld.