Bewindvoering

In alle gevallen van bewindvoering wordt de onderbewindstelling uitgesproken door de rechter middels een beschikking. De aanvraag Bewindvoering kan door uzelf, familie, instelling, verhuurder, een maatschappelijke organisatie, of in overleg, door ons gedaan worden. Bij de aanvraag bewindvoering, hoort ook een persoonlijk intake gesprek (op locatie) met de eventuele bewindvoerder.

Vrijwillige Bewindvoering:

Stel, u zit in een dusdanige situatie dat u uw eigen financiën en de daarbij behorende papierwinkel niet meer kunt overzien, dan is het zeker aan te raden deze aan ons over te dragen. Het zou kunnen zijn dat u door een psychische achtergrond, handicap en/of een andere medische reden, verandering in uw leefsituatie, bewindvoering nodig hebt. Dit betekent niet dat wij een administratiekantoor voor u zijn, maar dat wij uw in- en uitgaven beheren, correspondentie verzorgen, financiële aanvragen (zoals bijzondere bijstand e.d.) verrichten, belastingaangiften afwikkelen. Met vrijwillige bewindvoering geeft u dat stukje rust en stabiliteit, dat u juist zo hard nodig hebt. Extra werkzaamheden gaan in overleg met u en/of de hulpverlenende instantie.

Bewindvoering op advies:

Naast de maatschappelijke ondersteuning die Maatschappelijke organisaties en andere instellingen bieden, kan ook financiële ondersteuning nodig zijn. In een dergelijk geval kan contact met ons opgenomen worden om de mogelijkheden te bespreken.