Pannetje k

Mentorschap

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat dus om niet om financiële belangen, maar om zogenoemde niet-vermogensrechtelijke belangen. HCT-Advies heeft professionele mentors in dienst die u graag helpen.

Soms kan een aanvraag voor huursubsidie of een hulpvraag in de zorg een groot obstakel voor iemand zijn. Of wanneer een persoon niet meer zelf kan beslissen over verpleging, behandeling, verzorging of begeleiding. Een mentor behartigt dan uw belangen.

Wat doet een mentor precies?

Een mentor neemt beslissingen namens de betrokkenen. Daar waar nodig geeft hij advies en helpt hij bij de gang naar hulp binnen zorg en begeleiding. De mentor zal de betrokkenen zo veel mogelijk betrekken in alle werkzaamheden en coachen bij het zelf uitvoeren van bepaalde taken. Zelfredzaamheid van de betrokkenen is hierin een belangrijk onderdeel.

Wie kan mijn mentor worden?

Wanneer u onder bewind staat bij een bewindvoerder, dan wordt bij voorkeur de bewindvoerder benoemd tot mentor. Is dit niet het geval dan kunnen ouders, een naast familielid of een instelling aangesteld worden als mentor.  

Hoe vraag mentorschap aan?

U kunt zelf een verzoek indienen bij de kantonrechter. Bent u daar zelf niet toe in staat of krijgt u hulp van een bewindvoerder, familielid, de instelling of partner? Dan mogen zij het verzoek indienen.  

De rechter plant een zitting waarop alle betrokkenen aanwezig moeten zijn. Tijdens de zitting zal de rechter vragen om het verzoek te motiveren. Bent u niet in staat naar de zitting te komen omdat u in een instelling verblijft? Dan zal de rechter een bezoek afleggen bij de instelling zelf. Nadat de rechter de aanvraag heeft goedgekeurd, zal HCT-Advies een plan met u opstellen. Jaarlijks legt de mentor van HCT-Advies verantwoording af aan de rechtbank over zijn of haar werkzaamheden. De mentor kan u toestemming geven om rechtshandelingen zelf uit te voeren.

Wie vergoedt het mentorschap?

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De mentor zal u hierbij helpen. Met de bijzondere bijstand wordt mentorschap van HCT-Advies bekostigd. De vergoeding voor de mentor wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie.

 

Kan ik het mentorschap beëindigen wanneer ik dat wil?

Bent u zelf weer in staat uw eigen belangen te behartigen? Dan kan mentorschap worden beëindigd. De mentor dient een verzoek in bij de rechtbank en de rechter zal de maatregel opheffen. Uiteraard wordt het mentorschap ook beëindigd bij overlijden van de betrokkene.

Heeft de rechter het mentorschap voor een bepaalde tijd toegekend? Dan vervalt het recht op hulp na de afgesproken periode.

 

Interesse in een mentor?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Stelt u ze gerust. U mag ons altijd bellen op 0345-727900 of mailen naar info@hct-advies.nl. Of klik op onderstaande button. Ook als u mentorschap wilt aanvragen. Wij zullen onze uiterste best doen u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.