Persoonsgebonden budget

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen. Dit dossier behandelt het pgb gefinancierd uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).