Eindverantwoording beheer

In alle gevallen van beheer blijft uzelf eindverantwoordelijk. Wij zijn verplicht u periodiek te informeren over de stand van zaken middels een overzicht van uw in- en uitgaven. Voor bewindvoering geldt tevens een periodieke verplichting tot rekening en verantwoording aan de rechter.