Bewindvoering

In alle gevallen van bewindvoering wordt de onderbewindstelling uitgesproken door de rechter middels een beschikking. De aanvraag Bewindvoering kan door uzelf, familie, instelling, verhuurder, een maatschappelijke organisatie, of in overleg, door ons gedaan worden. Bij de aanvraag bewindvoering, hoort ook een persoonlijk intake gesprek (op locatie) met de eventuele bewindvoerder.

Vrijwillige Bewindvoering:

Stel, u zit in een dusdanige situatie dat u uw eigen financiën en de daarbij behorende papierwinkel niet meer kunt overzien, dan is het zeker aan te raden deze aan ons over te dragen. Het zou kunnen zijn dat u door een psychische achtergrond, handicap en/of een andere medische reden, verandering in uw leefsituatie, bewindvoering nodig hebt. Dit betekent niet dat wij een administratiekantoor voor u zijn, maar dat wij uw in- en uitgaven beheren, correspondentie verzorgen, financiële aanvragen (zoals bijzondere bijstand e.d.) verrichten, belastingaangiften afwikkelen. Met vrijwillige bewindvoering geeft u dat stukje rust en stabiliteit, dat u juist zo hard nodig hebt. Extra werkzaamheden gaan in overleg met u en/of de hulpverlenende instantie.

Bewindvoering op advies:

Naast de maatschappelijke ondersteuning die Maatschappelijke organisaties en andere instellingen bieden, kan ook financiële ondersteuning nodig zijn. In een dergelijk geval kan contact met ons opgenomen worden om de mogelijkheden te bespreken.

Schulden

Vaak wordt gedacht dat een bewindvoerder en/of inkomensbeheerder ook de schulden regelt. Dat is niet het geval. In geval van bewindvoering schrijven wij de schulden aan zodat de schuldeisers op de hoogte zijn van de onderbewindstelling. De post komt dan naar ons toe, dat is voor u prettig en wij houden het overzicht. Uiteraard verzorgen wij, in geval van problematische schulden wel een aanvraag schuldhulpverlening bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

Persoonsgebonden budget

In geval van plaatsing in een zorgboerderij, zorg thuis, of zorg in een andere vorm waarbij een zorgverlener actief is, is PGB Beheer een optie. Wij ontvangen het PGB budget van het zorgkantoor en beheren deze voor u.

Eindverantwoording beheer

In alle gevallen van beheer blijft uzelf eindverantwoordelijk. Wij zijn verplicht u periodiek te informeren over de stand van zaken middels een overzicht van uw in- en uitgaven. Voor bewindvoering geldt tevens een periodieke verplichting tot rekening en verantwoording aan de rechter.

Inkomensbeheer

Betreft het beheer van de in- en uitgaven. Het feit dat het hier niet gaat om een gerechtelijke uitspraak, is het grote verschil met bewindvoering. Met inkomensbeheer houdt u zelf meer de touwtjes in handen, maar hebt u niet de zorg of uw vaste lasten wel dan niet betaald worden.