Voor derden

Als u een cliënt hebt die, met uw ondersteuning en/of begeleiding, toch nog dat stukje financiële ondersteuning nodig heeft dan kunnen wij die u bieden. In overleg met u en de cliënt wordt de aanvraag voor bewindvoering dan wel inkomensbeheer en/of PGB geregeld. Lopende het beheer zal er waar nodig met u gecommuniceerd worden over de voortgang. Eventuele problemen kunnen besproken worden waarbij ook eventuele aanvullende wensen besproken kunnen worden.

Voor overige informatie betreffende onze diensten verwijs ik u naar onze folder en dienstenwijzer, zie pagina “Downloads”.