Bewindvoering HCT-Advies

Bewindvoering

Bent u (tijdelijk) niet in staat om uw financiële huishouding te beheren? Of heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan biedt beschermingsbewind bij HCT-Advies de oplossing.

Beschermingsbewind is een wettelijk beschermingsmiddel. Het is bedoeld ter bescherming van uw vermogen (geld en goederen). Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechtbank wordt uitgesproken. HCT-Advies voert als bewindvoerder deze maatregel uit en neemt de financiële zaken van u over.

Voor wie is bewindvoering?

Iedereen boven de 18 jaar is handelingsbekwaam en verantwoordelijk voor de eigen financiële huishouding. Bent u niet in staat om op een verantwoordelijke manier zelf uw geldzaken te regelen? Dan kunt u kiezen voor bewindvoering. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. U kunt dit op eigen verzoek indienen. Wij helpen u er graag mee.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties. Het draagt bij aan de rust in uw leven, zodat u zich kunt concentreren op andere zaken in uw leven. Beschermingsbewind is dus puur een financiële maatregel. Echter, wij vinden het belangrijk om het menselijk contact niet uit het oog te verliezen.

Wat betekent bewindvoering voor mij?

Op het moment dat de kantonrechter heeft uitgesproken dat HCT-Advies uw bewindvoerder is, hoeft u op financieel gebied niets meer te doen. Wij pakken uw betalingen op en zorgen voor de aanvragen van eventuele regelingen en toeslagen. Ook de communicatie met schuldeisers verloopt via ons. HCT-Advies neemt contact met hen op om samen te zoeken naar oplossingen. Om in uw levensonderhoud te voorzien, krijgt u van ons een bedrag aan leefgeld.

Kortom: u heeft geen omkijken meer naar uw financiële huishouding.

Hoe werkt bewindvoering bij HCT-Advies?

Bij een nieuwe aanmelding komen wij bij u op bezoek voor een intakegesprek. We bespreken uw financiële situatie en zetten al uw geldzaken op een rij. Vervolgens stellen wij een verzoekschrift op en sturen dit naar de rechtbank. De rechtbank zal u en ons oproepen voor een zitting.

Tijdens de zitting zal de rechtbank enkele vragen stellen over uw situatie. Daarna doet de rechter een uitspraak. De beschikking wordt vervolgens naar u en HCT-Advies gestuurd. Vanaf dat moment mogen wij voor de werkzaamheden oppakken. Voor bewindvoering geldt geen einddatum, dus de beschikking is geldig zolang u bewindvoering nodig heeft.

Leefgeld voor boodschappen

HCT-Advies opent voor u een beheerrekening. Vanaf deze rekening worden alle vaste lasten betaald. Daarnaast wordt, wanneer nodig, een leefgeldrekening geopend. Hierop stort HCT-Advies vanuit de beheerrekening uw leefgeld, waarmee u zelf uw boodschappen kunt doen.

Mentorschap

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor regelt alle persoonlijke niet-financiële zaken en wordt benoemd door de rechter. HCT-Advies biedt mentorschap ook in combinatie met bewindvoering.

Een mentor van HCT-Advies regelt de zorg bij zorgverleners en behandelaars. Wij houden persoonlijk contact met alle betrokkenen en ondersteunen u tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. Wij komen in actie als u niet de zorg krijgt waar u recht op hebt. Een mentor neemt geen beslissingen over persoonlijke zaken. Wij betrekken u zo veel mogelijk zelf bij uw zorgtaken. Daarnaast legt HCT-Advies jaarlijks verantwoording af aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Voordelen van mentorschap in combinatie met bewindvoering bij HCT-Advies:

Contact

Heeft u alleen behoefte aan mentorschap zonder bewindvoering? HCT-Advies biedt ook los mentorschap aan. Hiervoor hoeft u niet onder bewind te staan.

Wilt u meer weten over bewindvoering met of zonder mentorschap? Of vragen specifiek over mentorschap? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.